Επαγγελματική δεοντολογία

H εμπιστευτικότητα του πελάτη ισχύει για την ψυχολογία, όπως συμβαίνει σε κάθε άλλη ιατρική πρακτική. Όταν ζητείται ψυχολογική θεραπευτική αγωγή, μόνο ο πελάτης και ο θεραπευτή γνωρίζουν ακριβώς τι συμβαίνει σε κάθε συνάντηση. Οι πελάτες έχουν το απόλυτο δικαίωμα να αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και με απέραντο σεβασμό από τον θεραπευτή που εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη.

Επικοινωνία με τον πελάτη: η διαδικασία της θεραπείας θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο αλληλεπιδραστική. Οι πελάτες θα πρέπει να αισθάνονται ελεύθεροι να ρωτούν τις δικές τους ερωτήσεις τον θεραπευτή, να ζητούν περαιτέρω πληροφορίες, καθώς και να συζητούν τις θεραπευτικές μεθόδους και συνολικές προσεγγίσεις της θεραπείας. Η συμμετοχή τους είναι συχνά το κλειδί για την πρόοδο.

Κώδικας δεοντολογίας. Ως μέλος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου, το Cyprus-Therapy και η Ζωή Ανθούλη διεξάγουν όλες τις συναντήσεις σύμφωνα με τις Ηθικές Αρχές και Κώδικες Συμπεριφοράς του Συνδέσμου καθώς και με τις δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Ψυχολόγων.

Πολιτική Απορρήτου & Ιατρική Αποποίηση Cyprus-Therapy

Εξαιρέσεις εμπιστευτικότητας

Κατανοώντας τους επαγγελματικούς περιορισμούς και το μεγαλύτερο καλό. Σύμφωνα με την πρακτική της βιομηχανίας, η θεραπεία με μια ψυχολόγο (ψυχοθεραπεία) είναι μια διαδικασία προσωπική και εμπιστευτική. Παρά το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει προσκόλληση σε αυτή την ηθική και επαγγελματικό κώδικα συμπεριφοράς, υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις που ενδέχεται να ισχύουν, είτε όπως απαιτείται από το νόμο ή με σκοπό την προστασία και την ασφάλεια, όπως:

  • Υποψία για βλάβη που προκαλείται στον πελάτη, εκτός εάν ληφθούν προστατευτικά μέτρα
  • Εύλογες υπόνοιες για βίας σε άλλους
  • Υποψία για κατάχρηση σε άλλους, δηλ. κακομεταχείριση παιδιών ή ενηλίκων
  • Υποψία για πιθανό έγκλημα
  • Νομικές απαιτήσεις από δικαστήριο
  • * Ορισμένα από τα στοιχεία του θεραπευτή αποτελούν μέρος μεγαλύτερης ιατρικής μελέτης
  • * Η ασφάλεια υγείας μπορεί να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι θεραπευτές είτε επιτρέπεται είτε όντως απαιτείται από το νόμο να σπάσουν τον κώδικα δεοντολογίας προκειμένου να προστατευθεί ο πελάτης ή κάποιος άλλος που μπορεί να εκτεθεί σε κίνδυνο.

* Ο πελάτης θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως (δηλαδή πριν από την έναρξη της θεραπείας), αν και εφόσον χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στοιχεία, ενώ ταυτόχρονα παρέχει και την συγκατάθεσή του.

Ειδική ανακοίνωση σχετικά με την

εμπιστευτικότητα στη θεραπεία

Ξεχωρίζοντας ποιος είναι ο πελάτης και την ικανότητά του να κατανοεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Υπάρχουν ορισμένες άλλες ειδικές περιπτώσεις σχετικά με τα δικαιώματα εμπιστευτικότητας του πελάτη στη θεραπευτική σχέση δηλαδή που θεωρείται ότι βρίσκεται και ποια δικαιώματα θα πρέπει να έχει. Αυτό είναι το πιο κοινό όταν αφορά παιδιά ή άτομα με διανοητική αναπηρία. Θεραπεία με ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες Ψυχοθεραπείας μπορεί επίσης μερικές φορές να εγείρουν ζητήματα εμπιστευτικότητας.

διαβάστε περισσότερα
Το πιο προφανές παράδειγμα είναι με τα παιδιά. Όταν ένα παιδί είναι ανήλικο χωρίς νομικά δικαιώματα, τότε οι γονείς ή οι κηδεμόνες του παιδιού συχνά θεωρούνται νομικά πελάτες και θα πρέπει να ενσωματωθούν στην πρακτική – το ίδιο ισχύει για τα άτομα με διανοητική αναπηρία (δηλ. τη νόσο Αλτζχάιμερ) που δεν είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις.

Έτσι, οι θεραπευτές πρέπει να διακρίνουν ένα παιδί από κάποιον ενήλικα κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας και τήν ικανότητα του πελάτη να λαμβάνει αποφάσεις. Ωστόσο, όταν ένα παιδί είναι στην ψυχοθεραπεία, μερικές φορές η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από την παροχή απορρήτου στο παιδί και να μη λεχθεί στους γονείς όλα όσα συμβαίνουν. Άλλες φορές, ενδέχεται να απαιτείται να ενημερώνονται για την προόδου του παιδιού και για τυχόν σοβαρά θέματα, όπως η κατάχρηση ουσίας ή εγκληματική δραστηριότητα. Τέτοια θέματα απορρήτου θα πρέπει πάντα να συζητούνται και να διαπραγματεύονται με τον θεραπευτή πριν από την έναρξη της θεραπείας.

Με ζευγάρια, οικογένειες και ομάδες, συνήθως προκύπτουν θέματα εμπιστευτικότητας σχετικά με το πώς κάθε άτομο αλληλεπιδρά και μοιράζεται πληροφορίες με τμε τον θεραπευτή ή όταν ο ένας ζητάει πληροφορίες από τον άλλο. Το επίπεδο εμπιστευτικότητας θα πρέπει πάντα να αποσαφηνίζεται εκ των προτέρων πριν από τις συνεδρίες.

Να θυμάστε ότι, κάθε κατάσταση είναι μοναδική, με τη δική της ιδιαιτερότητα, ζητήματα και πιθανές θεραπείες. Ως εκ τούτου, εναπόκειται στον θεραπευτή να διακρίνει το περιβάλλον και την πορεία της θεραπείας, μαζί με τον πελάτη. Ως εκ τούτου, η αρχική αξιολόγηση είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή θεραπεία.